rozważna firma

Certyfikat “Rozważna Firma” 2023 – Amin power Energy

Certyfikat “Rozważna Firma” 2023

Mamy zaszczyt poinformować, że naszą firmę Amin Power Energy wyróżniono prestiżowym tytułem: “Rozważna firma 2023”

Czym jest Kanon Dobrych Praktyk?

Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego artykułuje podstawowe wartości i ideały etyczne przyświecające podmiotom finansowym, a wszystkie zasady Kanonu stanowią integralną, wzajemnie uzupełniającą się całość. Równocześnie Kanon pozostawia podmiotom finansowym oraz ich organizacjom samorządowym swobodę kształtowania i ocenę stosowania standardów etycznych w zgodzie ze specyfiką poszczególnych sektorów rynku i różnych rozwiązań organizacyjnych, a także z ich dorobkiem w tworzeniu i doskonaleniu zasad dobrych praktyk.

Kto może uzyskać certyfikat “Rozważna firma”?

Przedsiębiorca, który posługuje się tytułem i certyfikatem „Rozważna Firma” wyraża wolę prowadzenia interesów w sposób rozważny, tzn. mądry i roztropny. Czyni to z najwyższą dbałością o własny rozwój, deklarując stosowanie następujących praktyk:

  • zapobiega utracie płatności od kontrahentów,
  • weryfikuje wiarygodność i wypłacalność swoich kontrahentów,
  • monitoruje spływ bieżących należności od kontrahentów,
  • szybko podejmuje decyzje o odzyskiwaniu długów zagrożonych brakiem zapłaty,
  • egzekwuje uczciwość w interesach i szacunek dla danego słowa,
  • promuje kontrahentów regulujących terminowo zobowiązania,
  • kreuje wysokie wzorce zachowań w relacjach biznesowych,
  • stosuje jednakowe standardy moralności płatniczej i rzetelności w interesach wobec siebie jak i swoich kontrahentów.
Kanon Dobrych Praktyk

Nasze inne certyfikaty:

Laur Eksperta 2022     –     Europejski Laur Wiarygodności 2020     –     Rzetelna Firma 2022

Shopping Cart
Scroll to Top