ozonowanie

Czy ozon zabija koronawirus?

Czym jest ozonowanie? Czy ozon zabija koronawirus?

Ozonowanie stanowi metodę dezynfekcji bez użycia środków chemicznych w której naturalnym dezynfektorem jest ozon. Główną jej zaletą jest bezpieczeństwo, efektywność, ekologia i ekonomia. Ozon skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy pozostawiając powietrze wolne od bakterii, grzybów, wirusów, alergenów i innych patogenów. Czy ozon zabija koronawirus?

CO TO JEST OZON?

Ozon to gaz złożony z trzech atomów tlenu. Ma świeży zapach powietrza po burzy i niebieskawy kolor. Jest niepalny (ma jednak właściwość podtrzymywania procesu spalania), dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest dość nietrwały. Powstaje naturalnie w atmosferze ziemskiej, może być również produkowany przez odpowiednie urządzenia, np. nasze generatory ozonu. Wytwarzany przez nie ozon wchodzi w reakcję ze związkami organicznymi (pleśń, grzyby, wirusy, bakterie, alergeny) i całkowicie je niszczy powracając do postaci tlenu i wody. Ozon przy zetknięciu z inną cząsteczką rozkłada się i uwalnia cząsteczkę tlenu, która neutralizuje związki chemiczne w wyniku łączenia się z nimi. Reakcja ta nazywa się ozonowaniem, w wyniku którego powietrze i inne powierzchnie pozostają czyste, świeże, wolne od wirusów, bakterii i innych niebezpiecznych dla zdrowia związków. Ozonowanie nie tylko dezynfekuje, ale również szybko usuwa wszelkie przykre zapachy.

CZY OZON JEST TOKSYCZNY?

Ozon w postaci gazowej produkowany przez ozonator jest trujący dla człowieka w nadmiernej ilości. Jego intensywny zapach jest wyczuwalny już przy stężeniu 0,02−0,05 ppm, ale ozon staje się niebezpieczny dopiero przy stężeniu powyżej 0,08 ppm w powietrzu wdychanym przez osiem godzin.

Taka norma obowiązuje w większości krajów europejskich, także w USA i Kanadzie. Dlatego też bardzo ważne jest, by ozonowanie wykonywali odpowiednio przeszkoleni pracownicy i nie przebywał w tym czasie nikt w dezynfekowanym miejscu.

Po wykonaniu ozonowania gazowego należy dobrze przewietrzyć pomieszczenia przez minimum 30 min. Ozon w postaci gazowej nie dezynfekuje wszystkich powierzchni i po tego typu ozonowaniu należy dodatkowo zdezynfekować wszystkie powierzchnie.

CO TO JEST STABILIZOWANA WODA OZONOWANA I DLACZEGO NAZYWA SIĘ STABILIZOWANYM WODNYM OZONEM ?

Ponieważ woda z kranu na całym świecie zawiera różne rodzaje i ilości minerałów w wodzie. Minerały te wpływają na działanie wodnego ozonu. Nasz wkład najpierw dostosowuje minerały w wodzie, stabilizując wodę z kranu, dzięki czemu niezależnie od tego, skąd na świecie pochodzi twoja woda z kranu, jest spójna i zmaksymalizowana pod względem wydajności czyszczenia i odkażania.

Bez wkładu stabilizującego zwykły wodny ozon zapewnia tylko 15 minut dezynfekcji. Po przejściu przez wkład SAO-4 ustabilizowany wodny ozon pozostaje silny do 4 godzin czasu dezynfekcji i 3 dni czasu czyszczenia. Korzystając z wkładu SOA-24, SAO będzie działać do 24 godzin jako środek dezynfekujący i 6 dni jako środek czyszczący.

Dokumenty potwierdzające jakość Systemu Tersano:

21 stycznia 2021 – Badania skuteczności przeciw Covid-19 wersja j.polski

5 maja 2020 r. – Tersano /przegląd EPA wersja j. polski

20 kwietnia 2020 r. – Wyniki testów Tersano SAO wersja j. polski

21 marca 2020 r. – Testowanie Tersano SAO i wytyczne EPA wersja j.polski

Lista dopuszczonych do użytku środków dezynfekujących spełniających wymagania norm EN 1276 i EN 13697

CZY DZIAŁANIE OZONU JEST POTWIERDZONE JAKO ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY W WALCE Z KORONAWIRUSEM ?

Wirus COVID-19 jest stosunkowo nowym wirusem, niemniej jednak jest to wirus z grupy SARS-CoV-2 , dlatego wiemy jak go zwalczać. Powołujemy się na poniższy dokument  – opracowanie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy  – Państwowego Instytutu Badawczego, które dokładnie analizuje ozonowanie jako metodę przeciwdziałającą skażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Ozonowanie jako metoda przeciwdziałająca skażeniu wirusem SARS-CoV-2

 • Do chwili obecnej nie ma doniesień, które w sposób bezsporny rozstrzygnęłyby kwestię skutecznego usuwania z powietrza pomieszczeń lub z powierzchni wirusa SARS-CoV2 przy użyciu ozonu.
 • Istnieją natomiast naukowo potwierdzone dowody, że w wysokich stężeniach ozon może skutecznie przyczyniać się do eliminacji ze środowiska wnętrz bakterii, grzybów, a także wirusów takich jak wirus Polio, wirus Norwalk, parwowirusy czy wirusy HAV i HBV.
 • Wykazano ponadto, że ozon niszczy także wirusa SARS-CoV odkrytego w 2003 r. Informacja ta jest o tyle ważna, że genom wirusa SARS-CoV-2 z 2019 r. cechuje się dużym podobieństwem (w około 85 proc.) do tego z 2003 r. Istnieje zatem wysokie prawdopodobieństwo, że ozon będzie w stanie niszczyć otoczkę lipidową tego wirusa, przyczyniając się do jego unieszkodliwienia. Dla pełnego potwierdzenia tej tezy należałoby przeprowadzić wiarygodne badania ekspozycji na ozon nowego wirusa SARS-CoV-2.
 • Metoda ozonowania może być rekomendowana jako jedna z metod dezynfekcji pomieszczeń z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 2.
 • Odnośnie do procedury ozonowania pomieszczeń w celu ich dezynfekcji do tej pory nie określono optymalnych odstępów czasowych, w jakich powinno się ją wykonywać. Z pewnością należy mieć na uwadze czas trwania całego procesu, który może wahać się od 3 do 5 godzin.

  Dodatkowo zabieg ozonowania wiąże się nieodłącznie z koniecznością właściwego przygotowania pomieszczenia, które może trwać równie długo jak samo ozonowanie. Ponadto, ważny jest rodzaj wykonywanej w pomieszczeniu pracy tj. czy w pomieszczeniu tym ma miejsce uwalnianie się szkodliwych czynników biologicznych.

  Przyjmując dodatkowo założenie, że na stanowiskach pracy są zastosowane także inne środki ochrony (m.in. płyny do dezynfekcji, rękawice, maski), przy jednoczesnym braku stwierdzenia obecności w nich osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, zabiegi ozonowania można wykonywać w odstępach trzech lub czterech tygodni.
 • Generator ozonu powinien być obsługiwany przez osobę przeszkoloną do jego obsługi, a podczas zabiegów ozonowania wymagane jest zachowanie środków ostrożności, w tym wyposażenie operatora urządzenia w pełną maskę skompletowaną z pochłaniaczem B2.

  Sugerowane jest zatem, by zabiegi ozonowania były wykonywane przez specjalistyczne firmy, które gwarantują prawidłowe przygotowanie pomieszczenia do zabiegu, mogą monitorować przebieg całego procesu, w tym prowadzić pomiar stężenia ozonu (przy dezynfekcji zalecane stężenie wynosi 2-5 ppm ozonu) oraz kontrolować szczelność pomieszczenia.
  Procedura wymaga także, by po zakończeniu pracy generatorów przewietrzyć pomieszczenie i odczekać do chwili, gdy stężenie ozonu osiągnie bezpieczny poziom 0,1 ppm.

Czy ozon w formie gazowej jest szkodliwy?

Ozon jest sklasyfikowany jako substancja stwarzająca zagrożenie dla zdrowia człowieka. Jest to gaz utleniający, działający drażniąco na oczy kat. 2 oraz wykazujący toksyczność ostrą kat.1. Objawy zatrucia ostrego: w stężeniach ok. 2 mg/m3 mogą wystąpić: ból głowy, ból i łzawienie oczu, kaszel, kichanie, uczucie suchości nosogardzieli. Po przerwaniu narażenia objawy te ustępują bez następstw.

W większych stężeniach rozwija się duszność, silne łzawienie oczu, zaburzenia widzenia, ból i zawroty głowy, dezorientacja, zmiany częstości oddechów, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca. Może wystąpić skurcz oskrzeli i obrzęk płuc bezpośrednio po narażeniu lub w kilka godzin po przerwaniu narażenia, a nawet zejście śmiertelne. Następstwem zatrucia może być toksyczne zapalenie płuc. Objawy zatrucia przewlekłego: zmniejszenie wydolności wysiłkowej, częste stany zapalne układu oddechowego.

Najwyższe dopuszczalne stężenie w powietrzu na stanowiskach pracy wynosi – 0,15 mg/m3 (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286, ze zm. Dz. U. 2020 poz. 61).

Sprawdź naszą ofertę opatentowanej technologii Tersano

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują powerenergy.com.pl; Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.

Dodaj opinię google

Podoba Ci się nasz wpis?

Wystaw nam opinię w Google!

Shopping Cart
Scroll to Top