Drabiny, podesty i inne systemy asekuracji stosowane w sektorze linii średniego i wysokiego napięcia .
Systemy asekuracyjne służą zapobieganiu wypadkom w pracy, w trakcie wspinania się na wysokościach oraz zapewniającym wydajność pracy. Podczas używania systemów asekuracyjnych nigdy nie odnotowano żadnych poważnych wypadków. System jest niezawodny w każdych warunkach, ponieważ piasek, brud, śnieg czy lód nie mają wpływu na użycie systemu.

W celu złożenia zamówienia proszę o podanie elementów zapotrzebowania i wysłać na nasz e – mail.