Rolki odgromowe, urządzenia uziemiające

Urządzenie uziemiające model C35 do użycia podczas naciągania gołych przewodów napowietrznych lub ciągnięcia lin. Krążki
ze stopu aluminium ze zintegrowanymi tulejami zapewniają dobry posuw i przewodzenie prądu nawet w miejscach
połączeń przewodów. Sprężyna dociskowa zapewniająca bezpieczny styk na kablach z zaciskiem połączeniowym.

Sprzęt zwarciowy i uziemiający model C37 do linii napowietrznych średniego i wysokiego napięcia do
400 kV. Posiadający certyfikaty zgodne z międzynarodową normą CEI EN 61230 (IEC 1230).