Przyrządy Pomiarowe

Wysokoprecyzyjny cyfrowy dynamometr. Tarowanie i przywracanie wagi. Blokowanie/odblokowanie wyświetlanej wagi. Funkcja zapisu wartości szczytowej. Wizualizacja wagi brutto, netto i tary. Wybór jednostki miary (kg, t, tona, Lbs, kN). Wybór prędkości odczytu. Funkcja automatycznego wyłączania. Kalibracja
zera i wagi. Dokładność: ±0,15% wartości pełnego zakresu skali. Zakres temperatur roboczych: -10 do +55 °C.

Opis

W przyrządach pomiarowych znajduja się m.in. :

Urządzenie do pomiaru długości lin i kabli z rolką pomiarową wykonana ze stali.

Luneta do kontroli przewodów wraz z wyposażeniem do mocowania na słupie.

Termometr do przewodów. Średnica tarczy 80 mm, z wbudowanym czujnikiem, może być łatwo zamocowany
na przewodzie za pomocą elastycznego zacisku.

Dynamometr mechaniczny typu DIN13 z wbudowanym tłumikiem. Średnica tarczy: 200 mm. Ręczne ustawianie
zera (tarowanie).