Przewody z Rdzeniem Stalowym

Aluminium Conductor Steel Suported

Opis