Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty.

Szczegóły zapytania: kliknij w link

Termin składania ofert: do 20.09.2019 roku do godz. 14:00