Płyn poślizgowy TYP F

Specjalistyczny płyn poślizgowy do kabli ziemnych i światłowodowych

PŁYN POŚLIZGOWY TYP F redukuje tarcie generowane podczas wkładania kabli elektrycznych, kabli telefonicznych, kabli światłowodowych nawet o 90%.
PŁYN POŚLIZGOWY TYP F ze względu na jego konsystencję, płynność i bardzo niski poziom parowania jest zalecany do układania kabli w rurociągach z tworzywa, nawet w przypadku kilku kilometrów długości bez przerw
(jeśli zostały złożone nieprzerwane długości do 6000 m). Dokumentacja techniczna jest dostępna na stronie układanie kabli światłowodowych.
PŁYN POŚLIZGOWY TYP F może być użyty do instalacji kabli światłowodowych za pomocą smarownic lub za pomocą wciągarki ciągnącej linki za pomocą kontrolowanej siły (zalecane użycie). W takim przypadku rurociąg musi być wcześniej – smarowany oraz przez nalewanie  bezpośrednio na kabel podczas instalacji .
PŁYN POŚLIZGOWY TYP F może być również stosowany z automatycznymi maszynami do wprowadzania kabli pracującymi ze sprężonym powietrzem jak np. wdmuchiwarki do światłowodów. Również w tym przypadku rurociąg musi być wcześniejszy smarowany. Zastosowanie automatycznego systemu sprężonego powietrza znacznie zmniejsza ilość środka smarnego. Zużycie PŁYNU zależy od średnicy i ciężaru kabla, a także od średnicy rurociągu, w który ma być wstawiony kabel itp. Zużycie zwykle waha się od 5 do 10 gramów na metr.

Kategoria:

Opis

PŁYN POŚLIZGOWY TYP F utrzymuje swój efekt smarowania nawet po latach od pierwotnej aplikacji.
PŁYN POŚLIZGOWY TYP F chroni kable przed zanieczyszczeniami.
PŁYN POŚLIZGOWY TYP F idealnie przylega do powierzchni kabla.
PŁYN POŚLIZGOWY TYP F zachowuje swoją siłę smarowania, nawet gdy obecna jest woda.
PŁYN POŚLIZGOWY TYP F może być stosowany do każdego rodzaju kabla

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Wygląd płyn półprzezroczysty niebieski lub zielony
Zapach lekko mydła
Lepkość w 20 ° C 45
Dokładna waga 1,020 – 1050 gr / cm3
pH 8
Łatwopalność nie jest palny
Temperatura użytkowania -20 + 65 ° C
Biodegradowalność podatność na biodegradację powyżej 95%
Toksyczność nietoksyczny
WGK 1 (według 2000 niemieckich i brytyjskich standardów)